top of page
nha khoa mee background.jpg

WELCOME HOME!

Nha Khoa MEE là một gia đình gồm các chuyên gia nha khoa tự hào được phục vụ cộng đồng dân cư tại Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây.

Our 
Story

Get to Know Us

This is a paragraph about your business. Let your visitors know who you are, what you do and what your website is all about. Double click on the text box to edit the text and add all the information you want to share.

Liên hệ

Địa chỉ

59 Đ. Bùi Quang Trinh

Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

Thông tin liên hệ

0899.624.654

Giờ mở cửa

Mon - Sun

8:00 am – 7:00 pm

Vui lòng đặt hẹn trước

bottom of page